Sandnes Sparebank ønsker å opprettholde og videreutvikle bankens gode forhold til alle aktører i kapitalmarkedet. Grunnpilaren i dette arbeidet er en åpen informasjonspolitikk som sikrer Egenkapitalbeviseierne og kapitalmarkedet samtidig, korrekt og relevant informasjon om vår økonomiske utvikling. Alle økonomiske rapporter samt presse- og børsmeldinger tilgjengeliggjøres derfor på bankens hjemmesider.

 Egenkapitalbeviset til Sandnes Sparebank er notert på Oslo Børs med tickerkode SADG.

 

SADG - Finanskalender 2016

   
Resultat Q4 og foreløpig årsresultat 2015 26. februar    
Forstanderskapsmøte, endelig årsresultat 2015 28. april  
Ex utbytte 29. april  
Resultat Q1 2016 21. april  
Resultat Q2 2016 11. august  
Resultat Q3 2016 4. november  

Det tas forbehold om eventuelle endringer i bankens finanskalender.