Sandnes Sparebank ønsker å opprettholde og videreutvikle bankens gode forhold til alle aktører i kapitalmarkedet. Grunnpilaren i dette arbeidet er en åpen informasjonspolitikk som sikrer Egenkapitalbeviseierne og kapitalmarkedet samtidig, korrekt og relevant informasjon om vår økonomiske utvikling. Alle økonomiske rapporter samt presse- og børsmeldinger tilgjengeliggjøres derfor på bankens hjemmesider.

 Egenkapitalbeviset til Sandnes Sparebank er notert på Oslo Børs med tickerkode SADG.

 

SADG - Finanskalender 2014

   
Resultat Q4 og foreløpig årsresultat 2013 13. februar           
Forstanderskapsmøte, endelig årsresultat 2013 26. mars  
Ex utbytte 27. mars  
Utbetaling av utbytte 11. april  
Resultat Q1 2014 23. april  
Resultat Q2 2014 11. juli  
Resultat Q3 2014 23. oktober  

Det tas forbehold om eventuelle endringer i bankens finanskalender.