Sandnes Sparebank ønsker å opprettholde og videreutvikle bankens gode forhold til alle aktører i kapitalmarkedet. Grunnpilaren i dette arbeidet er en åpen informasjonspolitikk som sikrer Egenkapitalbeviseierne og kapitalmarkedet samtidig, korrekt og relevant informasjon om vår økonomiske utvikling. Alle økonomiske rapporter samt presse- og børsmeldinger tilgjengeliggjøres derfor på bankens hjemmesider.

Egenkapitalbeviset til Sandnes Sparebank er notert på Oslo Børs med tickerkode SADG.

 

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank

Tilbud av 15 909 091 nye egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 22 per egenkapitalbevis
Tegningsperioden løper fra 25. mai til 8. juni 2016 kl. 16:30.
Eksisterende egenkapitalbeviseiere har mottatt 2,2389 tegningsretter per egenkapitalbevis eid i Sandnes Sparebank per 18. mai 2016.
Tegningsrettene er omsettelige på Oslo Børs under ticker SADG T i tegningsperioden


For ytterligere informasjon, vennligst besøk nettsidene til våre tilretteleggere: Fondsfinans (www.fondsfinans.no) og Pareto Securities (www.paretosec.no)
 

 

SADG - Finanskalender 2016

   
Resultat Q4 og foreløpig årsresultat 2015 26. februar    
Forstanderskapsmøte, endelig årsresultat 2015 28. april  
Ex utbytte 29. april  
Resultat Q1 2016 21. april  
Resultat Q2 2016 11. august  
Resultat Q3 2016 4. november  

Det tas forbehold om eventuelle endringer i bankens finanskalender.