Sandnes Sparebank ønsker å opprettholde og videreutvikle bankens gode forhold til alle aktører i kapitalmarkedet. Grunnpilaren i dette arbeidet er en åpen informasjonspolitikk som sikrer Egenkapitalbeviseierne og kapitalmarkedet samtidig, korrekt og relevant informasjon om vår økonomiske utvikling. Alle økonomiske rapporter samt presse- og børsmeldinger tilgjengeliggjøres derfor på bankens hjemmesider.

 Egenkapitalbeviset til Sandnes Sparebank er notert på Oslo Børs med tickerkode SADG.

 

SADG - Finanskalender 2015

   
Resultat Q4 og foreløpig årsresultat 2014 11. februar        
Forstanderskapsmøte, endelig årsresultat 2014 26. mars  
Ex utbytte 27. mars  
Utbetaling av utbytte 10. april  
Resultat Q1 2015 22. april  
Resultat Q2 2015 15. juli  
Resultat Q3 2015   6. november  

Det tas forbehold om eventuelle endringer i bankens finanskalender.