SSB Boligkreditt ble etablert i 2008, og er et heleid datterselskap av Sandnes Sparebank. Foretaket ble opprettet med hovedformål å sikre langsiktig finansiering for Sandnes Sparebank gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Obligasjoner med fortrinnsrett gir investorene fortrinnsrett til dekning i foretakets sikkerhetsmasse. Sikkerhetsmassen består av pantesikrede boliglån utstedt av Sandnes Sparebank som oppfyller gitte krav. Et av de viktigste kvalifiseringskravene er at utestående lånesaldo ikke overstiger 75% av panteobjektets markedsverdi. Panteobjektet skal være norsk bolig med kvartalsvis verdivurdering av uavhengig tredjepart. SSB Boligkreditt har forpliktet seg til å holde en fyllingsgrad på minimum 111%.

English: SSB Boligkreditt was established in 2008, and is a fully owned subsidiary of Sandnes Sparebank. The company's main purpose is to secure long term funding for Sandnes Sparebank through issuance of covered bonds. Investors in covered bonds have preferential claim on the cover pool. The cover pool consists of secured mortgages issued by Sandnes Sparebank that meet certain criteria. One of the main criteria is that loan to value shall be below 75% of the collateral's market value. All collateral shall be Norwegian residential properties with quarterly review of market value by an independent third party. SSB Boligkreditt has committed to a over-collateralisation level of 11%.

Foretaksopplysninger

Vedtekter
 

Finansiell rapportering:

Finansiell kalender 2015

Kvartalsrapport Q4: 11.02.15
Kvartalsrapport Q1: 22.04.15
Kvartalsrapport Q2: 16.07.15
Kvartalsrapport Q3: 03.11.15
 

2015

Q3 2015 Norsk - Regnskap
Q3 2015 English - Quarterly Report
Q2 2015 Investor presentation
Q2 2015 Norsk - Regnskap
Q2 2015 English - Quarterly Report
Q1 2015 Investor presentation
Q1 2015 Norsk - Regnskap
Q1 2015 English - Quarterly Report
 

2014

Årsregnskap 2014
Annual report 2014
Q4 2014 Investor presentation
Q4 2014 Norsk - Regnskap
Q4 2014 English - Quarterly Report
Q3 2014 Investor presentation
Q3 2014 Norsk - Regnskap
Q3 2014 English - Quarterly Report
Q2 2014 Norsk - Regnskap
Q2 2014 English - Quarterly Report
Q2 2014 Investor presentation
Q1 2014 Norsk - Regnskap
Q1 2014 English - Quarterly Report
Q1 2014 Investor presentation

2013

Årsregnskap 2013 (Norsk)
Annual report 2013 (English)
Q4 2013 Norsk - Regnskap
Q4 2013 English - Quarterly Report
Q4 2013 Investor Presentation
Q3 2013 Norsk - Regnskap
Q3 2013 English - Quarterly Report
Q3 2013 Investor Presentation
Q2 2013 Norsk - Regnskap
Q2 2013 English - Quarterly Report
Q2 2013 Investor Presentation
Q1 2013 Norsk - Regnskap
Q1 2013 English - Quarterly Report

2012

Årsregnskap 2012
Q3 2012 - Regnskap
Q2 2012 - Regnskap
Q1 2012 - Regnskap

2011

Årsregnskap 2011
Q3 2011 - Regnskap
Q2 2011 - Regnskap
Q1 2011 - Regnskap

2010

Årsregnskap 2010
Q3 2010 - Regnskap
Q2 2010 - Regnskap
Q1 2010 - Regnskap

2009

Årsregnskap 2009
 
 

Cover Pool

Cover Pool Report Q1 2013
Cover Pool Report Q4 2012
Cover Pool Report Q3 2012
Cover Pool Report Q2 2012
Cover Pool Report Q1 2012
 
Cover Pool Report Q4 2011
Cover Pool Report Q3 2011
Cover Pool Report Q2 2011
Cover Pool Report Q1 2011
 
Cover Pool Report Q4 2010
Cover Pool Report Q3 2010
Cover Pool Report Q2 2010
Cover Pool Report Q1 2010

 

Obligasjoner

Beskrivelse

SSBB FRN 15/22  Lånebeskrivelse
SSBB FRN 14/20 Lånebeskrivelse
SSBB FAST 14/21
SSBB FRN 13/19
SSBB FRN 13/18
Lånebeskrivelse
Lånebeskrivelse
Lånebeskrivelse
SSBB FRN 12/17 Lånebeskrivelse
SSBB FRN 11/15 Lånebeskrivelse
SSBB FAST 10/15 Lånebeskrivelse
SSBB FRN 10/13 Lånebeskrivelse
SSBB FRN 10/16 Lånebeskrivelse
SSBB FRN 09/15