Sparing i bank

Sparekonto
Sparer du pengene dine i banken får du trygghet og forutsigbarhet i sparingen din. Renten er god og du unngår å forholde deg til svingninger i markedet. Pengene er lett tilgjengelig og gir deg større fleksibilitet når du trenger penger ved uforutsette hendelser. Sparekontoen har 4 trinn og gir deg bedre rente til mer penger du sparer.
Sparekonto

 

Fastrenteinnskudd
Har du et litt lengre perspektiv på sparingen din kan Fastrenteinnskudd være et alternativ. Sandnes Sparebank tilbyr Fastrenteinnskudd for 3, 6, eller 12 måneder.
Les mer om Fastrenteinnskudd

 

Boligsparing for ungdom (BSU)
Boligsparing for ungdom er markedets mest attraktive sparetilbud for deg under 34 år. I tillegg til meget gunstige rentebetingelser gis det et årlig skattefradrag på inntil kr 4000,- Du kan spare inntil 20 000 kr hvert år, totalt 150 000 kr. Sparer du i BSU får du skattefordeler nå - og mulighet for gunstigere lån når du skal kjøpe bolig.
Regn ut hvor mye du kan spare

 

Spar til lappen
Spar til lappen konto er en konto som er øremerket til førerkortet. Kontoen kan opprettes frem til fyllte 18 år og gir den som sparer gunstig avkastning på pengene sine, samt billigere kjøreopplæring hos utvlagte kjøreskoler
Les mer om Spar til lappen

 


Sparing i aksjefond

Aksjefond
Sparing i passer for deg som sparer langsiktig - mer enn fem år - og kan tåle høye verdisvingninger underveis. Historisk sett har aksjefond gitt en avkastning på tre-seks prosent over bankrenten - over et lengre tidsperspektiv.

Muligheten for høy avkastning er den viktigste grunnen til å spare i aksjefond. Jo større svingninger et fond har(høyere risiko), desto høyere er fortjeningsmulighetene. Hvordan pengene dine utvikler seg vil blant annet være avhengig av hva som skjer i det markedet fondet investerer i og hvilke typer fond du velger.

 

Spareavtale
For å sikre deg en best mulig avkastning anbefaler vi å tegne en . Spareavtaler i aksjefond er en enkel og god løsning, og ved fast månedlig sparing blir det trolig enklere for deg å nå sparemålet ditt.

Er du Nettbankkunde i Sandnes Sparebank kan du selv kjøpe, selge og opprette spareavtaler i Nettbanken.
 

For spørsmål om sparing, kontakt oss på telefon 03260.