Spare i barnets navn

Fordeler
- Når barnet fyller 17 år inngår ikke lenger barnets midler i foreldrenes skattepliktige formue.
- Barnets midler inngår heller ikke i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død.

Ulemper
- Dersom sparebeløpet overstiger 2G (klikk for oversikt over Grunnbeløp hos NAV) kan overformynderiet begrense foreldrenes disposisjoner over midlene.
- Dersom barnet har mye midler stående i eget navn, kan dette føre til redusert utdanningsstipend i Statens Lånekasse.


Spare i foreldrenes navn:

Fordeler
- Foreldre kan disponere midlene friere og uavhengig av overformynderiet. 
- Begrenser ikke muligheten for barnets rett til utdanningsstipend hos Statens Lånekasse.

Ulemper
- Kan medføre høyere formuesskatt for foreldrene enn om sparingen inngår i barnets formue.
- Midlene vil inngå i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død.