Spare i barnets navn

Fordeler
Når barnet fyller 17 år inngår ikke lenger barnets midler i foreldrenes skattepliktige formue.
Barnets midler inngår heller ikke i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død.

Ulemper
Dersom sparebeløpet overstiger kr 75 000,- kan overformynderiet begrense foreldrenes disposisjoner over midlene.
Dersom barnet har mye midler stående i eget navn, kan dette føre til redusert utdanningsstipend i Statens Lånekasse.


Spare i foreldrenes navn:

Fordeler
Foreldre kan disponere midlene friere og uavhengig av overformynderiet. 
Begrenser ikke muligheten for barnets rett til utdanningsstipend hos Statens Lånekasse.

Ulemper
Kan medføre høyere formuesskatt for foreldrene enn om sparingen inngår i barnets formue.
Midlene vil inngå i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død.