Når kan jeg begynne å jobbe og hvilke jobber kan jeg ta?

Generelt kan du fra du er 13 år ta en betalt jobb. Det er riktignok noen begrensinger for hvilke jobber du kan ta. Fra du er 13 år og til du er ferdig med tiendeklasse, så kan du ha ”lett arbeid”. Med ”lett arbeid” menes bl.a. arbeid som ikke på en uheldig måte påvirker barns sikkerhet, helse eller utvikling og som ikke går ut over skolegangen. Merk!: Det er arbeidsgiverens plikt å sørge for at reglene følges

Forutsatt at arbeidet anses som lett, kan man for eksempel utføre følgende arbeid:
 - kontor- og butikkarbeid
 - budtjeneste
 - rydde- og pakkearbeid
 - ombæring og salg av aviser
 - bibliotekarbeid
 - opprydnings- og vedlikeholdsarbeid
 - rengjøringsarbeid
 - arbeid med fisk
 - arbeid på serveringssteder

Arbeidsgiver skal ha skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte før de som er under 15 år eller ikke er ferdig med tiendeklasse, settes i arbeid. Reglene for hva slags arbeid ungdom kan og ikke kan ha, finnes i en egen forskrift. Les gjerne hele forskriften om arbeid av barn og ungdom
 

Er det nødvendig med Arbeidsavtale og lønnslipp?

Sørg for å få en skriftlig arbeidsavtale når du har fått deg sommerjobb. I denne arbeidsavtalen skal arbeidstid, lønn og ferie være fastsatt. Be også om å få lønnslipp. Dette er din kvittering på at det er trukket skatt.

Nyttige lenker:
www.loungdom.no
 

Hvilken lønn skal jeg be om?
 

i utgangspunktet fritt mellom deg og arbeidsgiveren din, men på mange arbeidsplasser finnes en tariffavtale. Tariffavtalen vil ha bestemmelser om lønnen. Dersom du er i tvil om du blir tilbudt en ok lønn så kan du forsøke å få råd hos LOs sommerpatrulje - vaktbikkja for ungdom i arbeidslivet:

E-post: sommerpatruljen@lo.no
SMS: SP <ditt spørsmål> til 2030
Telefon: 81001999

Hva er frikort?

Dersom du tjener under kr. 39 997,- ( i 2010), så behøver du ikke å betale skatt. Da må du levere noe som kalles for et ”Frikort”. Frikort er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt. Frikort kan du enkelt bestille på  www.skatteetaten.no. Da mottar du frikortet i posten etter noen dager.


Hva hvis du blir syk?

Når du har jobbet i fire uker hos samme arbeidsgiver vil du ha rett på sykepenger fra første sykefraværsdag.