Jeg har to døtre. Den ene datteren min er veletablert med mann og barn, mens den yngste datteren min er enslig. Jeg ønsker å gi min yngste datter leiligheten min som gave, og deretter flytte til Spania for å leve der resten av livet. Leiligheten er det eneste formuesgodet jeg har, og noen har fortalt meg at jeg ikke kan forfordele ett av barna mine på denne måten. Stemmer det?
Svar: Så lenge du gir bort leiligheten din i live, og ikke sitter i såkalt uskiftet bo, står du fritt til å gi bort alt du eier til bare ett av barna dine. Det er kun når verdier fordeles gjennom arv, dvs. etter at du har gått bort, at det foreligger begrensninger i disposisjonsretten.


Jeg ønsker å opprette et testament der jeg bestemmer at deler av arven etter meg skal tilfalle Kreftforeningen. Er det noen begrensninger i hvor stor del av min samlede formue jeg kan gi? Jeg har tre barn.
Svar: Dersom du har barn foreligger det begrensninger i hvor mye du kan testamentere bort. Da vil 2/3 av din samlede formue, eller inntil 1 million kroner til hvert av barna dine, være barnas pliktdelsarv. Du kan derfor bare disponere over 1/3 av formuen i testamentet, med mindre formuen er så stor at hver av barna vil få 1 million kroner hver. I så fall kan disponere som du vil over hele verdien av formuen utover 3 millioner kroner. Har du ikke barn og ikke er gift, kan du fritt testamentere bort så stor del av formuen som du måtte ønske.


Min mann og jeg har ingen barn sammen, og jeg har heller ingen barn fra før av. Min mann har imidlertid en voksen sønn fra et tidligere forhold. Kan jeg sitte i uskiftet bo dersom min mann går bort før meg?
Svar: Dersom din manns sønn samtykker til det, kan du sitte i uskiftet bo. Et slikt samtykke bør i så fall innhentes på forhånd.
 


Jeg har hørt at dersom man mottar en gave, istedenfor forskudd på arv, så må det ikke betales arveavgift, stemmer det?
Svar: Nei, det stemmer ikke. Arv, forskudd på arv og gave er alle arveavgiftspliktige ytelser.


Min mor døde for 2 uker siden, og jeg var hennes eneste barn. Kan arven etter min mor ”hoppe over meg” og gå til mine barn istedenfor?
Svar: Ja, du kan velge å gi avkall på arven til fordel for dine barn. Det er imidlertid viktig at verdiene da overføres direkte fra din mors dødsbo til dine barn. Dette for å unngå en eventuell dobbeltbetaling av arveavgiften.
 

Jeg fikk en gave av min far for noen år siden tilsvarende fribeløpet den gangen på 250.000,- kroner. Nyter jeg godt av det nye fribeløpet på 470.000,- kroner hvis min far ønsker å gi meg et nytt beløp i gave?
Svar: Ja, når fribeløpet økes kan man uten å måtte betale arveavgift motta ytterligere verdier slik at man til sammen har fått et beløp tilsvarende det nye fribeløpet.


Jeg skal motta forskudd på arv fra begge mine foreldre, er fribeløpet også da 470.000,- kroner?
Svar: Nei, fribeløpet knytter seg til hver giver. Det betyr at du kan motta inntil 940.000,- kroner til sammen fra dine foreldre uten å måtte beregne arveavgift.


Jeg har hørt at dersom min mor overfører huset sitt til meg som gave/forskudd på arv, kan hun betinge seg en bruksrett som innebærer at arveavgiftsgrunnlaget, og dermed også arveavgiften, reduseres. Stemmer det?
Svar: Din mor kan betinge seg en bruksrett til eiendommen som medfører at verdien av gaven/arveforskuddet til deg blir mindre, og dermed reduseres også arveavgiftsgrunnlaget og arveavgiften. Det er imidlertid viktig å være klar over at bruksretten ikke kan være for omfattende, ettersom skattemyndighetene da ikke vil anse eiendomsoverdragelsen som reell. Videre foreligger det enkelte krav til hvordan boenheten skal være for å få godskrevet bruksretten, så ta kontakt med en advokat for råd og veiledning.


Mine foreldre vurderer å enten overdra en fast eiendom til meg som gave, eller et pengebeløp. Hva lønner seg med tanke på arveavgiften?
Svar: I utgangspunktet har det ingen betydning for plikten til å betale arveavgift hva slags verdier som overføres. Dersom det er mulig for dine foreldre å betinge seg en bruksrett til den faste eiendommen, vil imidlertid bruksretten kunne redusere verdien av gaven, og dermed også arveavgiftsgrunnlaget og arveavgiften. Det er imidlertid viktig å være klar over at dersom du skal tinglyse eiendomsoverdragelsen, må du betale dokumentavgift i tillegg til arveavgiften.Min søster og jeg skal motta forskudd på arv fra mine foreldre. Kan vi begge motta 470.000,- kroner hver uten å måtte betale arveavgift, eller er det det beløpet vi mottar til sammen som ikke kan overskride fribeløpet?
Svar: Fribeløpet knytter seg til én enkelt giver, og én enkelt mottaker. Hver av dere kan dermed motta 940.000,- kroner i samlet gave fra deres foreldre uten å måtte betale arveavgift.

 

Disclaimer
Den følgende informasjonen er ikke ment å være en erstatning for juridisk rådgivning. Leseren bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men søke profesjonell juridisk bistand. Det tas forbehold om at informasjonen på nettsidene er oppdatert. Sandnes Sparebank søker til enhver tid å holde disse sidene oppdatert, men vi kan ikke innestå for at informasjonen er utfyllende og oppdatert til enhver tid. Sandnes Sparebank påtar seg derfor intet ansvar for rettsforhold som måtte oppstå med bakgrunn i det materiale som er publisert.