Jeg har to døtre. Den ene datteren min er veletablert med mann og barn, mens den yngste datteren min er enslig. Jeg ønsker å gi min yngste datter leiligheten min som gave, og deretter flytte til Spania for å leve der resten av livet. Leiligheten er det eneste formuesgodet jeg har, og noen har fortalt meg at jeg ikke kan forfordele ett av barna mine på denne måten. Stemmer det?
Svar: Så lenge du gir bort leiligheten din i live, og ikke sitter i såkalt uskiftet bo, står du fritt til å gi bort alt du eier til bare ett av barna dine. Det er kun når verdier fordeles gjennom arv, dvs. etter at du har gått bort, at det foreligger begrensninger i disposisjonsretten.


Jeg ønsker å opprette et testament der jeg bestemmer at deler av arven etter meg skal tilfalle Kreftforeningen. Er det noen begrensninger i hvor stor del av min samlede formue jeg kan gi? Jeg har tre barn.
Svar: Dersom du har barn foreligger det begrensninger i hvor mye du kan testamentere bort. Da vil 2/3 av din samlede formue, eller inntil 1 million kroner til hvert av barna dine, være barnas pliktdelsarv. Du kan derfor bare disponere over 1/3 av formuen i testamentet, med mindre formuen er så stor at hver av barna vil få 1 million kroner hver. I så fall kan disponere som du vil over hele verdien av formuen utover 3 millioner kroner. Har du ikke barn og ikke er gift, kan du fritt testamentere bort så stor del av formuen som du måtte ønske.


Min mann og jeg har ingen barn sammen, og jeg har heller ingen barn fra før av. Min mann har imidlertid en voksen sønn fra et tidligere forhold. Kan jeg sitte i uskiftet bo dersom min mann går bort før meg?
Svar: Dersom din manns sønn samtykker til det, kan du sitte i uskiftet bo. Et slikt samtykke bør i så fall innhentes på forhånd.
 

 

 

Disclaimer
Den følgende informasjonen er ikke ment å være en erstatning for juridisk rådgivning. Leseren bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men søke profesjonell juridisk bistand. Det tas forbehold om at informasjonen på nettsidene er oppdatert. Sandnes Sparebank søker til enhver tid å holde disse sidene oppdatert, men vi kan ikke innestå for at informasjonen er utfyllende og oppdatert til enhver tid. Sandnes Sparebank påtar seg derfor intet ansvar for rettsforhold som måtte oppstå med bakgrunn i det materiale som er publisert.