Dette er ikke ment å være et "juridisk oppslagsverk", men en førstehjelp på veien videre. Fra 2009 er det nye regler om arv og uskifte for visse samboere. Disse reglene er til dels svært kompliserte, og det kan være en fornuftig investering å kontakte juridisk kyndig hjelp for å klargjøre sin egen situasjon. Banken er ikke ansvarlig, verken økonomisk eller på annen måte, med hensyn til handlinger som måtte bli gjennomført med basis i denne informasjonen.

Hvem eier hva?

Utgangspunktet for samboere er at dere eier alene det dere bringer inn i samboerforholdet, anskaffer i løpet av samboerforholdet  eller får i arv eller gave. Som samboer kan du fritt råde over det man er eneeier av. Dette gjelder også boligen, selv om dere bor sammen i den. Les mer om eneeie, sameie og arv»

Samlivsavtale

Samlivsavtalen og gjensidig testament bør være grunnlaget for samboerforholdet. Da unngår dere diskusjoner om hvem som eier hva, og dere beskytter hverandre økonomisk hvis den ene skulle falle fra. Les mer»

Gjensidig testamente

Dere har ikke automatisk arverett etter hverandre, med mindre dere har, har hatt eller venter felles barn. Et gjensidig testament kan derfor beskytte den gjenlevende dersom den ene parten faller fra. For at testamentet skal være gyldig, må visse formkrav være oppfylt. Les mer»

Barn

Hvis dere får barn i samboerforholdet, vil dere bli likestilt med ektefeller innenfor flere rettsområder. Grad av likestilling vil være avhengig av om dere har egne barn og/ eller felles barn. Les mer»

Samboerbrudd og død

Det er ingen generell lov som ivaretar samboernes rettigheter dersom dere flytter fra hverandre. Fordeling av eiendeler, gjeld og annet styres blant annet av sameieloven og eventuell samlivsavtale. Les mer»