Dersom samboerne uten barn skal arve hverandre, må det opprettes et gjensidig testament, dvs. at dere kan opprette et testament til fordel for hverandre dersom dere er myndige.

Du rår fullt ut over din formue dersom du ikke har barn. Har du barn, kan du bare tilgodese den annen samboer med 1/3 av din nettoformue. Har dere vært samboere i minst fem år, kan man testamentere 4 ganger grunnbeløpet til den andre samboer, selv om dette går ut over pliktdelen på 2/3 til barn.

Det er selvsagt også mulig at bare en av samboerne oppretter testament til fordel for den annen.

Arveloven stiller formkrav til testamentet for at det skal være gyldig. Les mer i arveloven.

Få hjelp av kyndig person til å sette opp testament - slik at dere er sikre på at det ikke blir rom for misforståelser.

Noen samboere slipper arveavgift
Samboere som bor sammen og som har eller har hatt felles barn, eller som tidligere har vært gift med hverandre slipper å betale arveavgift når man arver som følge av testament. Etter lovendring januar 2006, vil også samboere som har bodd sammen i to år, slippe å betale arveavgift. Det er viktig her å huske at det må meldes fra til Folkeregisteret slik at man er oppført med samme adresse.Alle andre må betale arveavgift.

Klikk her for å se avgiftssatsene.