Resultatet av manglende testament kan bli at alt arves av fjerne slektninger som arvelateren ikke har hatt noen kontakt med - eller at alt går til staten.
 

Krav til testamentet

Testamentsarv er en arv som skal tilfalle arvinger fordi arvelateren selv har bestemt det i et gyldig testament. Et testament kan opprettes av alle som er over 18 år og som ikke er umyndiggjort. Det skal opprettes skriftlig med to vitner, som den personen som skriver testamentet (testator) har godtatt. De skal være tilstede sammen og vite at dokumentet er et testament. Testator skal underskrive testamentet eller vedkjenne seg underskriften mens vitnene er tilstede. Vitnene skal underskrive mens testator er tilstede. Vitnene må være minst 18 år, og de og deres familier må ikke være tilgodesett i testamentet. Det samme gjelder vitnenes arbeidsgiver.
 

Gjensidig testament

Barnløse ektefeller og samboere oppretter ofte gjensidig testament der det bestemmes at lengst levende skal arve først avdøde.

Dersom ektefeller ikke har bestemt noe om fordelingen etter den lengstlevendes død, eller lengstlevende ikke har skrevet testament som bestemmer fordelingen etter dennes død, så deles boet etter lengstlevende, ved dennes død, mellom de to ektefellenes arvinger selv om det gjensidige testamentet bestemmer at lengstlevende skal arve alt. For samboere blir det ingen videre fordeling til førsteavdødes arvinger hvis ikke gjenlevende samboer har skrevet testament.
 

Endring av testament

Et testament kan når som helst endres eller tilbakekalles. Det kan gjøres ved å følge de samme formelle kravene (formkravene) som for oppretting av testament.

Endring, som ikke er helt eller delvis tilbakekall, krever (som regel) at formkravene følges.

Tilbakekall, uten at det innsettes noen nye bestemmelser, kan skje ved overstryking/ødeleggelse. Ved overstrykninger bør testator gjøre påtegninger om at det er foretatt av han selv.

Om man ikke finner igjen et testament, kan det likevel tilbakekalles. Det må gjøres på samme måte som man oppretter et testament.
 

Ektefellens rett til å endre testament

Dersom noen har tatt over arv etter et gjensidig testament som fastsetter noe om fordeling av arven når begge er døde, kan gjenlevende tilbakekalle eller endre det som er fastsatt om arv til gjenlevendes egne slektsarvinger. Gjenlevende kan ikke tilbakekalle eller endre det som er fastsatt om arverett til andre arvinger.