Bokført saldo justeres kun èn gang i døgnet, og justeres ikke i helger og på helligdager. Bokført saldo tar ikke hensyn til en eventuell kontokreditt. Disponibel saldo justeres umiddelbart ved bevegelser på konto og kontokreditt er iberegnet. Reell saldo på konto er alltid det som står på disponibel saldo.