Pålogging med BankID

Velg ”Logg på nettbedrift” oppe til høyre. Velg så ”pålogging med BankID”. Videre pålogging er lik som når du logger på din private nettbank. Du vil nå få valget om hvilken avtale du vil gå inn på. Velg aktuell avtale.

 

Hva er fordelen med BankID?

Innlogging med Bank-ID er sikrere og gir bedre logging av hvem som har gjort ulike transaksjoner i den enkelte avtale. Dette er også krav som har blitt framstilt fra Finanstilsynet. Vi har sett at samme digipass har en tendens til å bli brukt av flere ansatte. Terskelen for å låne vekk BankID-brikken sin er, og skal være, høyere.


Hvorfor må jeg blande min private Bank-ID inn i en bedriftsavtale?

Bank-ID er din elektroniske signatur og kan således benyttes både i privat- og jobbsammenheng. Det vil ikke føre til en sammenblanding av din private nettbank og en bedriftsavtale.


Kan jeg få to Bank-ID brikker?

Det er dessverre ikke mulig for Sandnes Sparebank å utstede to Bank-ID brikker. Enkelte banker gjør det- så du kan høre med din egen bankforbindelse om dette er mulig hos dem. I så fall kan disse benyttes til pålogging i vår Nettbedriftsavtale.


Kan jeg benytte Bank-ID på mobil?

Pr i dag er det dessverre ikke mulig å benytte Bank-ID på mobil. Du må derfor høre med din bank om å få tilsendt en brikke for pålogging. Dersom det på sikt blir mulig å benytte Bank-ID på mobil vil vi selvsagt informere om det.


Kan jeg fremdeles bruke digipasset for pålogging?

På sikt vil digipassene bli sperret for bruk. Det er derfor viktig at du begynner å bruke pålogging med Bank-ID så fort som mulig. Når du ser at dette fungerer er det fint om du sender digipasset i retur til oss.

 

Jeg klarer ikke logge på med Bank-ID

For at pålogging med Bank-ID skal fungere må vi ha registrert ditt fødsels-og personnr i våre systemer. Ta kontakt med Kundeservice Næringsliv på tlf 03260 for å sjekke at alt er i orden eller dersom du har behov for hjelp til å komme i gang.

 

Pålogging med Digipass (Uten BankID)

Velg ”Logg på nettbedrift” opp til høyre. Velg så pålogging uten BankID  og tast inn det brukernavnet du har fått oppgitt i brukererklæringen fra banken.

Hent en kode fra digipasset. (Du taster inn kode på digipasset, får opp ”apply” og taster så ”1”. Koden du nå får oppgitt er den du skal taste inn under ”sikkerhetskode”.

 

Jeg har logget meg inn for første gang, men får opp en feilmelding når jeg prøver å gå inn på kontooversikten?

Administrator må legge opp rettigheter til seg selv, og eventuelle andre brukere for å få konti tilgjengelig. Dette må gjøres hver gang en ny konto eller nytt foretak legges til i avtalen. Se forrøvrig eget punkt for ”Rettigheter i nettbedrift”.