Det er kun administrator som kan legge opp rettigheter. Dette gjøres på følgende måte:
 

  1. Logg inn i nettbedrift
  2. Velg fliken kalt "administrasjon"
  3. Velg "brukere" i menyen som kommer opp under
  4. Velg det lille ikonet til høyre for brukeren som heter endre kontorettigheter
  5. Du får nå opp den nye kontoen med tre tomme bokser
  6. Kryss av i de boksene som er aktuelle for hver bruker
  7. Du vil nå finne den nye kontoen i kontooversikten