• Resultat før skatt ble 20,0 (29,3) millioner kroner
  • Tap og nedskrivninger utgjorde 1,0 (6,5) millioner kroner
  • Negativ verdiutvikling på finansielle instrumenter utgjorde -15,7 (9,3) millioner kroner
  • Rentemarginen ble 1,3 % (1,3 %)
  • Rentenetto ble 89,5 (94,8) millioner kroner
  • Totale kostnader ble 83,4 millioner kroner, 11,6 millioner kroner lavere enn samme kvartal i fjor
  • Volumutvikling og inntjening for næringslivssegmentet som planlagt
  • Privatmarkedet har bedret lønnsomheten
  • Egenkapitalavkastningen ble 4,5 % (6,9 %) før skatt, og 3,4 % (4,2 %) etter skatt
  • Innskuddsdekningen for konsernet ble 48,1 % (44,7 %), og for morbanken 65,1 % (56,4 %)
  • Kjernekapitaldekningen ble 13,2 % (11,7 %)

Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i 2010.


Kontaktpersoner:

Svein Ivar Førland, CEO, telefon 90 64 41 91
Terje Frafjord, CFO, telefon 92 83 54 30


Hele rapporten finner du her