• Resultatet før skatt ble 31,5 (9,0) millioner kroner
  • Tap og nedskrivninger utgjorde 1,0 (37,4) millioner kroner
  • Positiv verdiutvikling på finansielle instrumenter utgjorde 12,4 (23,5) millioner kroner
  • Rentemarginen ble 1,3 % (1,3 %)
  • Rentenettoen ble 86,9 (88,8) millioner kroner
  • Totale kostnader ble 83,6 mill, 0,6 mill lavere enn samme kvartal i fjor
  • Volumutvikling og inntjening for næringslivssegmentet ble som planlagt
  • Privatmarkedet har bedret lønnsomheten
  • Egenkapitalavkastningen ble 7,1 % (2,1 %) før skatt, og 4,0 % (2,0 %) etter skatt
  • Innskuddsdekningen for konsernet ble 52,6 % (48,1 %), og for morbanken 75,5% (61,6 %)
  • Kjernekapitaldekningen ble 13,7% (12,6 %)


Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i 2010.
 

Last ned rapport for 4. kvartal 2011