Alle boliglån og kreditter reguleres med inntil 0,25 prosentpoeng. For ny lån gjelder betingelsene fra 27. mars. Eksisterende lån og kreditter blir regulert 25. juni 2012.


Den gunstigste boliglånsrenten  vil etter kuttet være 3,30 for Førstehjemslån og 3,55 for andre lån.


Se oppdaterte renter på lån og kreditter her:

 

Alle sparekonti reguleres fra samme dato, 25. juni 2012.