• Resultat før skatt ble 38,2 (31,9) millioner kroner
  • Tap og nedskrivninger utgjorde 0,2 (1,3) millioner kroner
  • Positiv verdiutvikling på finansielle instrumenter utgjorde 17,6 (12,7) millioner kroner
  • Rentemarginen ble 1,2 % (1,2 %)
  • Rentenettoen ble 79,4 (78,8) millioner kroner
  • Totale kostnader ble 85,8 mill, 2,2 mill lavere enn samme kvartal i fjor
  • Økt fundingkost gir presset lønnsomhet til næringsliv
  • Privatmarkedet har bedret lønnsomheten
  • Egenkapitalavkastningen ble 8,5 % (7,6 %) før skatt, og 6,0 % (5,6 %) etter skatt
  • Innskuddsdekningen for konsernet ble 52,4 % (48,0 %), og for morbanken 75,3 % (63,0 %)
  • Kjernekapitaldekningen ble 14,5 % (12,8 %). Ren kjernekapitaldekning ble 10,4 % (9,1 %)


Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i 2011.


Last ned hele rapporten