Faste kostnader knyttet til kjøp og salg av bolig (bl.a. dokumentavgift til staten for selveierboliger, tinglysingsgebyr, meglerprovisjon mv.) kan gjøre det mindre lønnsomt å kjøpe bolig hvis du bare skal eie den i en kort periode på noen få år. Dersom boligprisene stiger kraftig, kan det likevel vise seg lønnsomt. Kjøp kan dessuten være forbundet med en viss risiko, i all hovedsak knyttet til utviklingen i rentenivået, boligprisene og arbeidsmarkedet.
 

TIPS
Uansett om du skal leie eller kjøpe, kan det være smart å starte på et helt nytt sted med å leie. Bruk tid på å gjøre deg kjent, og bestem deg deretter for hvor du vil bo.