Leiekontrakten bør minimum inneholde dette:

  • Leieforholdets omfang (antall rom, størrelse, bruk av fellesrom mv.).
  • Husleie (m/u strøm, vask av fellesrom, snømåking mv.) og når den skal innbetales.
  • Leieforholdets varighet. Du kan velge mellom tidsbegrenset eller tidsubegrenset leiekontrakt, eventuelt en kombinasjon.
  • Overlevering av bolig til leietaker til avtalt tid, rengjort og uten mangler.
  • Er boligen møblert helt eller delvis, bør det legges ved en liste over innholdet.
  • Tilbakelevering til utleier til avtalt tid, rengjort og uten mangler.
  • Eventuelt depositum (se eget avsnitt om depositum).


Du får mer informasjon om husleieloven ved å ta kontakt med bl.a. Forbrukerkontoret eller Norges Leieboerforbund. Du finner også informasjon hos Lovdata eller på Forbrukerportalen. På Forbrukerportalen finner du også forslag til leiekontrakt.