Ulike bo- og eierformer regulerer din eiendomsrett samt øvrige rettigheter og plikter.

Selveierbolig
Eneboliger og eierseksjoner/-leiligheter kommer inn under denne definisjonen. Har du en enebolig, eier du også tomten huset står på med mindre det er festet tomt. Når du kjøper en selveierleilighet, kjøper du en andel av en eiendom og en eksklusiv bruksrett til en del av eiendommen, normalt en leilighet. Du blir medlem i et sameie, og må betale fellesutgifter (forsikring, vaktmester, vedlikehold mv).

Aksjeleilighet
Når du kjøper en aksjeleilighet, blir du medeier i et boligaksjeselskap hvor hver aksjonær har borett til en avtalt leilighet. Husleien som dekker din andel av felles gjeld (avdrag og renter på lån) samt øvrige drifts- og fellesutgifter, betales til boligaksjeselskapet.

Borettslagsleilighet
Når du kjøper en leilighet, betaler du et innskudd som egentlig er et lån til borettslaget, og du kjøper en andel som gjør deg til medeier. Innskuddet sikres med en felles pantobligasjon i eiendommen. Husleien skal dekke din andel av fellesgjelden og øvrige drifts- og fellesutgifter.

TIPS: Vær spesielt oppmerksom når du kjøper leilighet i borettslag/andelslag eller en aksjeleilighet. Sjekk størrelsen på fellesgjelden! I tillegg til at du er ansvarlig for din egen gjeld, er du er også ansvarlig overfor fellesgjelden i laget/selskapet. Fellesgjelden skal være opplyst i annonsen. Noen borettslag er tilknyttet sikringsfond, som gjør at denne risikoen bortfaller.