Legger du inn bud på flere boliger samtidig, kan du å få flere tilslag. Det kan bli meget dyrt for deg å komme ut av en slik situasjon.

Sett tak for hvor mye du vil by
Bestem deg for hva du kan tenke deg å betale. Du bør ha noe å gå på i forhold til hva som er ditt «økonomiske tak» generelt.

Eventuelle forbehold i budet ditt
I budet kan du legge inn forbehold, for eksempel av teknisk karakter. Det lønner seg ikke å legge inn forbehold om finansiering dersom det er stor rift om boligen.