Loven skisserer bl.a. retningslinjer og krav som stilles i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av kjøp/salg.

Kjøpekontrakt og salgsinformasjon (prospekt og takst) er grunnlaget for å vurdere om det foreligger en mangel eller ikke. Tilfredsstiller ikke eiendommen de avtalte kravene til kvalitet, utstyr mv., foreligger det en mangel.

Hva du har krav på når du oppdager mangler
Dersom det er mangel på eiendommen/boligen som ikke kan tilbakeføres deg som kjøper eller omstendigheter som du har ansvaret for, kan du:

  • Kreve retting eller forholdsmessig prisreduksjon,
  • Heve kjøpet. For å heve kjøpet, må det foreligge en vesentlig mangel,
  • Kreve erstatning for direkte og indirekte tap, eller holde tilbake en andel av kjøpesummen (tilsvarende kostnadene til utbedring av mangelen).

Avtalebrudd/mangel fra kjøper
Hvis du som kjøper ikke betaler eller oppfyller andre forpliktelser, kan selgeren:
 

  • Heve avtalen dersom betalingsforsinkelsen er vesentlig,
  • Kreve erstatning for økonomisk tap som følge av forsinkelsen eller kreve renter,
  • Utøve sin tilbakeholdsrett ved å la være å gi skjøte eller unnlate å overlate bruken av eiendommen inntil du oppfyller dine plikter,
  • Kreve at avtalen oppfylles.

Du kan lese mer i Avhendingslova.