Det viktigste er kontrakten. Gå gjennom all kontraktsteksten meget nøye. Har selgeren opplyst om vannlekkasje eller fukt, og at årsaken og all skade er reparert, skal dette med i kontrakten. Alle vesentlige forhold skal være opplyst før du gir bud. Du behøver ikke akseptere nye opplysninger eller vilkår i kontrakten etter at budet er akseptert.

Bruksrett innen tre måneder
Straks du har oppfylt alle dine forpliktelser etter avtalen, skal du ha skjøte. Overtakelsesdato vil stå i kjøpekontrakten. I motsatt fall bestemmer loven at du skal overta innen tre måneder.

Hva som skal følge med eiendommen
Alt av gjenstander og løsøre som det har blitt opplyst om i salget (annonse, salgsrapport, takst mv.) skal overlates til kjøperen. Også varig innretning eller annet fastmontert eller spesielt tilpasset utstyr skal følge med.

Reklamasjon
En reklamasjon må skje senest 5 år etter at kjøperen har overtatt eiendommen. Selgeren kan ved garanti eller avtale påta seg ansvar for et lengre tidsrom (men ikke kortere).

Eierskifteforsikring
De fleste banker, advokater og eiendomsmeglere vil kunne tilby boligselgere en forsikring mot det ansvar de kan komme opp i etter avhendingsloven. En slik forsikring er en ekstra betryggelse for deg som kjøper.

Finansiering
For at vi på en best mulig måte skal kunne hjelpe deg med finansieringen, trenger vi salgsoppgave for boligen, takst på egen bolig, selvangivelse, ligningsattest og lønns- og trekkoppgave for siste året og lønnsslipp for siste måned.