Med annuitetslån betaler du det samme terminbeløpet(avdrag og renter) gjennom hele lånets løpetid, forutsatt uendret rente. Etterhvert som lånet nedbetales forskyves forholdet mellom renter og avdrag ved at renteandelen faller og avdragsandelen øker tilsvarende.

Med serielån er avdraget det samme gjennom hele låneperioden. I og med at renten beregnes av restsaldo vil rentebeløpet synke etterhvert som lånet nedbetales. Terminbeløpet vil derfor synke utover i låneperioden. Samlet rentebetaling blir lavere for serielån enn for annuitetslån med samme rente og løpetid.

Hva skal jeg velge?
Til tross for serielån er det billigste alternativet over tid, er annuitetslån den mest vanlige låneformen. Årsaken er at man med serielån må ha svært god betalingsevne ved starten av låneperioden, mens med annuitetslån er den likvide belastningen lavere i starten slik at man relativt sett klarer å betjene et større lån. Det er imidlertid ingenting i veien for å endre lånet fra annuitetslån til serielån etterhvert.