Alle dine fordeler med Barne- og ungdomsspar:

  • 1,15 pt % fra første krone
  • For alle mellom 0 - 18 år
  • Spar inntil kr 200.000
  • 12 frie uttak. (0,5 % uttaksprovisjon utover de frie uttakene)
  • Rentene fra året før kan du ta ut gebyrfritt

Prisliste

Husk: Det kan kun opprettes 1 konto per barn. Kontoen må stå i barnets navn. Innskudd over 100.000 vil automatisk overføres til ordinær sparekonto. 
 

Opprett Barne- og ungdomsspar >>


Tips og råd:

Setter du barnetrygden inn på Barnespar hver måned, har du rundt kr 65.000 i løpet av fem år