Alle dine fordeler med Barne- og ungdomsspar:

  • 1,15 pt % fra første krone
  • For alle mellom 0 - 18 år
  • Spar inntil kr 200.000
  • 12 frie uttak. (0,5 % uttaksprovisjon utover de frie uttakene)
  • Rentene fra året før kan du ta ut gebyrfritt

Prisliste

Husk: Det kan kun opprettes 1 konto per barn. Kontoen må stå i barnets navn. Innskudd over 200.000 vil automatisk overføres til ordinær sparekonto. 
 

Opprette konto

For å opprette konto, ta med barnet/ungdommen og legitimasjon (pass eller fødselsattest) og kom innom en av våre filialer. Klikk her for oversikt over våre filialer. NB: begge foreldrene må være kunder med registrert med pass hos oss. 

 

 

Tips og råd:

Setter du barnetrygden inn på Barne- og ungdomsspar hver måned, har du rundt kr 65.000 i løpet av fem år