AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Med AvtaleGiro besørger banken at regningene betales direkte fra betalers konto på forfallsdato. På denne måten får bedriften din som betalingsmottaker en kostnadseffektiv og sikker måte å kreve inn betalinger på. Samtidig slipper bedriften din kostnader ved opptrykk og utsendelse av giroblanketter.

AvtaleGiro er spesielt egnet for bedrifter med en relativt stabil kundemasse som har repeterende betalinger med faste eller varierende beløp. Bedriftens tilgodehavende blir tilgodeskrevet konto første virkedag etter forfall.

AvtaleGiro for betalingsmottakere forutsetter at bedriften benytter OCR-Giro.

For spørsmål vedrørende AvtaleGiro kontakt oss på telefon 03260, eller send epost til bedrift@sandnes-sparebank.no