Gjennom driftskontoen kan bedrifter få mulighet til kassekreditt. Kredittrammen avtales med banken.

Med Kassekreditt får bedriften bedre økonomisk fleksibilitet i den daglige drift. Løpende utgifter kan f.eks betales før inntekter foreligger. Bedriften betaler kun rente av benyttet kreditt. Kredittens rammebeløp må ikke overtrekkes uten bankens samtykke.

Kassekreditten sikres primært i fast eiendom, varelager, eventuelt utestående fordringer.