Konsernkontokreditt er en kredittløsning hvor morselskapet i konsern gis en kredittbevilgning som kan disponeres av alle selskapene i konsernet. Med dette oppnår konsernet til enhver tid maksimal utnyttelse av sin likviditet. 

Konsernkontosystem