Driftskonto

Konsernkonto

Bedriftens brukskonto for inn- og utbetalinger.
Kan også knyttes til en kassekreditt for større økonomisk fleksibilitet.
Les mer om Driftskonto
For bedrifter med flere datterselskap, og som ønsker å samle alle driftskontoene i en Konsernkonto
Les mer om Konsernkonto
   
   
   

Skattetrekkskonto

Klientkonto

En konto for plassering av skattetrekksmidler. Midlene tilhører skattekreditor og kan ikke disponeres fritt.
Les mer om Skattetrekkskonto
Klientkonto er en konto for administrasjon av klienters midler, med mulighet til å skille mellom egne og klientens midler.
Les mer om Klientkonto
   
   
   

Sparekonto

 
Sparekonto med høyere rente dess større innskudd. Rente gjeldende fra første krone. 12 frie uttak i året.
Les mer om Sparekonto