Et nedbetalingslån utbetales i en sum og tilbakebetales etter avtalte terminer. Nedbetalingstid, rentesats og andre vilkår avhenger av bedriftens betalingsevne og pantesikkerhet.


Annuitets- eller serielån

Lånet kan betales tilbake enten som annuitetslån eller serielån. I et annuitetslån er betalingen lik i hver periode, såfremt renten ikke endres. Summen holder seg konstant, mens forholdet mellom renter og avdrag endrer seg i løpet av nedbetalingstiden. I et serielån er derimot avdragene like for hver periode. Den høyeste betalingen vil derfor være i starten av nedbetalingstiden, mens renten minsker etterhvert som lånet nedbetales og den periodiske betalingen blir mindre.


Fast eller flytende rente

Nedbetaling med fast rente innebærer at kunden inngår en avtale med Sandnes Sparebank om å betale en fast rente i en bestemt periode. Denne renten vil bli uforandret i denne perioden selv om markedsrenten endrer seg. gir økt forutsigbarhet.

Lån med flytende rente innebærer at renten endrer seg i takt med markedsrenten.