Ved å benytte et KID-nummer på dine regninger slipper du manuell registrering av de innbetalinger du mottar. Kundeidentifikasjonsnummeret(KID) har den hensikt å identifisere betaler og hva betalingen gjelder. Som betalingsmottaker bestemmer man selv innholdet i KID.

Produktet egner seg for alle betalingsmottakere uansett størrelse og kundesammensetning. Det kan benyttes både ved fakturering av faste og tilfeldige regninger. OCR-giro kan betalest kontant i hvilke som helst bank, postkontor eller annet innbetalingssted.

OCR-avtale
For å kunne benytte KID på faktura må du opprette en OCR-avtale med banken. Gjennom OCR-avtalen vil alle fremtidige fakturaer automatisk få tildelt et KID-nummer.

OCR-giro kan med fordel kombineres med eFaktura. I stedet for vanlig postforsendelse, sende fakturaen elektronisk til betalers nettbank.

For spørsmål vedrørende OCR-avtale kontakt oss på telefon 51 67 67 80, eller send epost til bedrift@sandnes-sparebank.no