Gjennom Lov om obligatorisk tjenestepensjon er arbeidsgiver forpliktet til å sette av minimum 2 prosent av den ansattes bruttolønn hver måned til pensjonssparing.


Bedriftens fordeler med Sandnes Sparebanks innskuddpensjon:

  • God rådgivning
  • Et pensjonsgode som blir verdsatt av de ansatte
  • Enkel og oversiktlig administrering

 

Den ansattes fordeler:

  • Enkelt og forståelig
  • Mulighet til å påvirke egen pensjon
  • Oppdatert og kvalitetssikret fondsutvalg
  • Skattefritt frem til utbetaling
  • Den oppsparte kapitalen sikrer etterlatte
  • Enkel og oversiktlige nettløsning