Renteopsjon

Rentebytteavtale (SWAP)

En renteopsjon gir kjøperen en rett, men
ingen plikt,  til å inngå en kontrakt i fremtiden om en fastsatt rente.
Les mer om renteopsjon
En rentebytteavtale er en avtale om bytte av fremtidige flytende rentebetalinger til faste rentebetalinger, eller motsatt.
Les mer om rentebytteavtale
   
   
   
   

Fremtidig renteavtale

 
En fremtidig renteavtale er en gjensidig bindende avtale om en fremtidig rente i en gitt periode for et bestemt beløp
Les mer om fremtidig renteavtale