• 4,20 % pt fra første krone
  • Spar inntil kr 25 000 per år
  • 20% skattelette - inntil 5 000 kr pr år
  • Spar totalt kr 200 000 og skaff deg en fin egenkapital
  • Gjelder til og med det året du fyller 33

Prisliste

 

 

Husk: Pengene du sparer må brukes til kjøp av bolig eller til nedbetaling av gjeld på bolig. Starter du tidlig med sparingen kan du opparbeide deg en fin egenkapital før boligkjøp - og dermed større sjanser for gunstig lån.

Fylt opp kontoen allerede? Sjekk ut BSU pluss >>