Ordreblankett kan hentes her

Kjøper

   
Aksje Volum Kurs indikert
     

Selger

   
Aksje Volum Kurs indikert
Jæren Næringseiendom AS 1 441  
Jæren Næringseiendom AS 1 581 100,00
Jæren Næringseiendom AS 5248 120,00
SSB Næringseiendom 10 AS 150  
SSB Næringseiendom 10 AS 50 6 000,00
SSB Næringseiendom 8 AS 15 62 388,00
SSB Næringseiendom 8 AS 4 58 000,00