Bruk IBAN og BIC
Betalingen kommer sikrest og rimeligst frem når det brukes riktig IBAN (International Bank Account Number) for mottaker og korrekt BIC (Bank Identifier Code) for mottakers bank. Klikk her for oversikt over land med IBAN, inkludert kode.


Overføring til utland:

Ved betaling til utlandet er det ekstra viktig at de opplysninger du gir er korrekte. Ukorrekte opplysninger kan føre til forsinkelse eller at transaksjonen ikke godtas av mottakende bank. Veiledning vil bli gitt via skjermbildene i nettbank.

Det er obligatorisk å benytte alternativet "Avsender betaler kun omk. i Norge" på alle betalinger i euro og betalinger uten veksling til land innen EU/EØS og Sveits, og i valutasorter tilhørende landene i disse områdene.

Opplysninger om mottaker og mottakers bank kan legges inn i ditt mottakerregister. Ved senere betaling kan opplysninger hentes frem igjen i mottakerregisteret.

Mottaker vil i de fleste tilfeller motta pengene to virkedager etter at avsender er belastet, men dette vil variere mellom land og valutasorter.


Overføring fra utland:

  • Din konto vil bli godskrevet med samme valutadato som banken har mottatt pengene.
  • Du kan finne IBAN-nummeret for din konto på forskjellige måter: NB: Hver konto har et unikt IBAN-nummer.
    I nettbanken, gå til "Kontoer" > "Mine kontoer" > Finn relevant konto > Klikk på de tre prikkene til høyre > "Kontobetingelser". IBAN ligger øverst i listen.
    - Øverst på kontoutskrifter
  • Sandnes Sparebank har BIC/SWIFT koden SASKNO22


Viktige opplysninger

Vi kan dessverre ikke sende NOK til: Mexico, Chile, Romania, Indonesia, Burundi og USA.

Vi kan dessverre ikke sende USD til: Irak, Cuba, Libya, Sudan, Nord-Korea, Syria, Quatar, De Forente Arabiske Emirater.

Vi tar dessverre ikke lenger inn valutasjekker i utenlandsk valuta. Vi tar fortsatt inn utenlandske sjekker i NOK.


Prisliste utenlandsbetaling

Kontakt oss
Dersom du ikke har tilgang til nettbank, kan vi hjelpe deg med overføringen. Da må du fylle ut betalingsinformasjonen i dette skjemaet - klikk for å laste ned skjemaet og sende det til oss på valuta@sandnes-sparebank.no eller faxnummeret som står på skjemaet.

For øvrig informasjon, kontakt vår valutavdeling på telefon 51 67 68 41 eller e-post valuta@sandnes-sparebank.no.