Remburs fungerer som en betalingskontrakt mellom kjøper og selger, hvor kjøpers bank forplikter seg å betale for varen såfremt selger oppfyller betingelsene i kontrakten(rembursen). Selger er dermed ikke lenger avhengig av kjøpers evne eller vilje til å betale.

Fordeler for kjøper
 - Sikret at selger ikke mottar betaling før varen er sendt og betingelsene i rembursen er oppfylt.
 - Den som kan stille remburs blir ofte foretrukket ved vareknapphet.
 - Oppnår lettere kreditt eller prisreduksjon

Fordeler for selger
 - Kjøpers bank garanterer betaling etter at varene er sendt og betingelsene i rembursen oppfylt.
 - Finansiering av varen mens den er underveis.
 - Kan se bort fra kjøpers finansielle stilling og eventuell politisk risiko.
 - Rembursen kan ikke endres eller annuleres uten selgers samtykke.

For mer informasjon om remburs kontakt vår valutavdeling på telefon 51 67 68 41.