Sandnes Sparebank formidler Eika Forsikring AS. Avtalene omfatter det aller meste av skade- og personforsikring. 
 

Skade

Person

 • Ansvar
 • Arbeidsmaskin
 • Bedrift
 • Prosjekt
 • Huseier
 • Kontor
 • Butikk
 • Næringsbil
 • Tilhenger
 • Transport
 • Avbrudd
 • Yrkesskade med tilleggsdekninger
 • Gruppeliv med død og uføredekning
 • Behandlingsforsikring

 

For mer informasjon eller tilbud kontakt forsikringsansvarlig:
Rune Sævik
Telefon: 51 21 74 66
Mobil: 977 36 995
E-post rune.saevik@sandnes-sparebank.no

 

 

Oppdatering: Som følge av at Sandnes Sparebank inngår i Eika-alliansen, opphører samarbeider med Gjensidige pr 31.10.2015.