Sandnes Sparebank har avtale med Gjensidige Forsikring . Avtalene omfatter det aller meste av skade- og personforsikring. 
 

Skade

Person

 • Ansvar
 • Arbeidsmaskin
 • Bedrift
 • Prosjekt
 • Huseier
 • Kontor
 • Butikk
 • Næringsbil
 • Tilhenger
 • Transport
 • Avbrudd
 • Yrkesskade med tilleggsdekninger
 • Gruppeliv med død og uføredekning
 • Sykelønn
 • Behandlingsforsikring
 • Sykeavbrudd

   

 

For mer informasjon eller tilbud kontakt forsikringsansvarlig:
Rune Sævik
Telefon: 51 21 74 66
Mobil: 977 36 995
E-post rune.saevik@sandnes-sparebank.no

 

Ved skade

Du kan nå Gjensidige døgnet rundt på telefon (+47 915) 03100, eller melde skaden elektronisk.