Alle dine fordeler med Fastrentinnskudd

  • Garantert rente fra innskuddstidspunkt og frem til forfallsdato
  • Renten legges til ved avtalens utløp
  • Ved bindingstidens slutt står du fritt til å bruke både innskutt beløp og opptjente renter
  • Skulle du trenge pengene i avtaleperioden kan du innløse beløpet mot et gebyr på 1 %, eller minimum kr 1000
  • Våre fastrentetilbud ligger jevnlig ute for salg

Prisliste

Husk:Fastrenteinnskudd gjelder bare engangsinnskudd. Det kan ikke etableres spareavtaler til kontoen.