I Sandnes Sparebank kan du velge mellom fastrentelån i 3, 5 eller 10 år. Med Fastrentelån unngår du rentesvingninger og får forutsigbare renteuftgifter. Ved innfrielse før tiden, beregnes over- eller underkurs av lånet.

Alternativt kan du også velge å binde bare deler av lånet.

Fastrentebetingelsene kan variere fra dag til dag. Ta kontakt med banken for mer informasjon.