Til våre kunder med beholdning i fondene Pareto Global B og/eller Pareto Verdi.

Vi har mottatt informasjon om fusjon og vedtektsendringer i Pareto Forvaltning. Dette gjelder blant annet for Pareto Global B og Pareto Verdi som er i Sandnes Sparebank sin portefølje.

Pareto Forvaltning ønsker nå å effektivisere forvaltningen ved å konsentrere aksjeforvaltningen i ett norsk aksjefond og ett globalt aksjefond, mot dagens tre norske og to globale skyggefond/speilfond.

Hva betyr dette for deg?
Pareto melder om at fusjonen medfører ingen endring i innhold eller risiko i  Pareto Global B og Pareto Verdi.

Planlagt gjennomføringsdato for fusjonene er 1. juli 2015.

Klikk her for å laste ned utfyllende informasjon fra Pareto Forvaltning AS (PDF - på engelsk).

Spar regelmessig hver måned

For å sikre deg en best mulig avkastning anbefaler vi å tegne en spareavtale i aksjefond. Spareavtaler i aksjefond er en enkel og god løsning, og ved fast månedlig sparing blir det trolig enklere for deg å nå sparemålet ditt.