Spar regelmessig hver måned!

En fast månedlig spareavtale over tid er enkelt og øker sannsynligheten for høyere avkastning. Dersom du hadde spart 3000 kr per måned fra 1999, ville du i 2014 hatt over 1 million kroner i aksjefond*

 


Våre generelle anbefalinger:

Det enkelt å komme i gang med god spareavtale. Vi har plukket ut to fond som passer like godt for nybegynneren som for den viderekomne.
 

Eika Spar

Eika Spar er sammensatt av de beste aksjene i våre norske, nordiske og globale fond, med fokus på store, etablerte selskap.
 

Eika Balansert

Eika Balansert kombinerer aksjer og ulike renteprodukter. Lavere risiko enn et fond som består utelukkende av aksjer.
 
Vi tilbyr også et bredt spekter av andre norske, nordiske og globale aksjefond og rentefond. Se vår fondsoversikt 

 

*Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.