SPAREforsiktig

SPAREforsiktig er vårt fondsparingsprodukt som har absolutt lavest risiko. Porteføljen her består av ca 70 % rentefond/innskudd og ca
30 % aksjefond. Les mer om SPAREforsiktig»

   

SPAREbalansert

SPAREbalansert har en portefølje på ca 50 % rentefond/innskudd og ca 50 % aksjefond. Dette indikerer en moderat risiko, og du bør se minst tre år frem i tid. Les mer om SPAREbalansert»

   

SPAREoffensiv

SPAREoffensiv passer for deg som ønsker å spare i tre til fem år med moderat til høy risiko. Her er porteføljen ca 30 % rentefond/innskudd og ca 70 % aksjefond. Les mer om SPAREoffensiv»

   

SPAREaksje

SPAREaksje er som navnet indikerer er 100 % aksjefondsprodukt. Dette passer for deg som er villig til å ta høyere risiko med en langsiktighet på minst fem år. Les mer om SPAREaksje»

   

 


Spar regelmessig hver måned

For å sikre deg en best mulig avkastning anbefaler vi å tegne en spareavtale i aksjefond. Spareavtaler i aksjefond er en enkel og god løsning, og ved fast månedlig sparing blir det trolig enklere for deg å nå sparemålet ditt. 
 

Kjøp og selg fond selv i nettbanken

Alle som har nettbank i Sandnes Sparebank kan kjøpe verdipapirfond gjennom vår fondshandelsløsning, og fremgangsmåten er såre enkel. Velg menypunktet  fond i toppmenyen for å få tilgang til fondshandelsløsningen.

I tillegg til å kjøpe, kan du selvsagt også selge og bytte fond. Du kan opprette og administrere spareavtaler og hente ut fyldig informasjon om våre produkter. Du får tilgang til oppdaterte rapporter med oversikt over beholdninger og transaksjoner, og du kan selv følge med på hvor langt din(e) ordre har kommet i prosessen. Du finner også en seksjon med vanlige spørsmål og svar knyttet til fondshandel, samt våre alminnelige forretningsvilkår knyttet til handel med finansielle instrumenter mv.