Sandnes Sparebank ønsker å premiere kunder som gjør noe aktivt for et litt renere miljø. Derfor tilbyr vi Grønt billån, et klimalån som definerer en miljøvennlig bil slik også regjeringen og europaparlamentet gjør.
 

Biler som kvalifiserer til
Grønt billån / Klimalån

  • El-biler
  • Etanolbiler E85
  • Natur- og biogassbiler
  • Bensin- eller dieselbil med CO2-utslipp under 120 g/km

Mer om Grønt billån / Klimalån og hvilke biler som kvalifiserer

Prisliste