Om kundeforhold

Hvordan blir jeg kunde?
Hvorfor fikk jeg ikke registrert meg som kunde?
Hvilken informasjon må jeg oppgi når jeg registrerer meg som kunde?
Kan jeg bli kunde hvis jeg bor i utlandet?
Kan jeg bli kunde dersom jeg ikke har personnummer?
Hvilken aldersgrense gjelder for banken?
Når får jeg kontonummer?
Hvordan bestiller jeg et VISA-kort?

 

Om nettbank/mobilbank

Hvorfor får jeg ikke se all informasjon på en sidebredde?
Hvilken nettleser/operativsystem støttes?
Hvorfor blir jeg kastet ut av nettbanken?
Hvem kontakter jeg ved eventuelle tekniske problemer?
Kan BankID benyttes fra alle datamaskiner?


 

Hvordan blir jeg kunde?
For å bli kunde hos oss må du først registrere deg. Dette gjør du ved å klikke på menyvalget Bli kunde. Følg anvisningen på skjermen for å opprettet deg som kunde i Sandnes Sparebank. Straks du har opprettet kundeforhold får du tilgang til nettbank og konto. Kort vil komme i posten etter noen virkedager. Tilbake

Hvorfor fikk jeg ikke registrert meg som ny kunde?
Det kan være forskjellige årsaker til at du ikke klarte å registrere deg som kunde. Ta kontakt med banken på kundeservice@sandnes-sparebank.no, eller på telefon 03260.
Tilbake

Hvilken informasjon må jeg oppgi når jeg registrerer meg som kunde?
Når du registrerer deg som kunde må du oppgi ditt personnummer og navn slik det er registrert i Folkeregisteret. I tillegg trenger vi ett telefonnummer og din e-post adresse.
Tilbake

Kan jeg bli kunde hvis jeg bor i utlandet?
Vi er pålagt å identifisere være kunder i henhold til "Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner §2.17". Legitimasjonskontroll blir utført av Posten Norge. I denne forbindelse benytter vi oss av dine personopplysninger slik de er registrert i Folkeregisteret. Dersom du er registrert med utenlandsk adresse i Folkeregisteret, vil det dessverre ikke være mulig å registrere deg som kunde gjennom vår nettbank.

Dersom du tar kontakt med oss på kundeservice@sandnes-sparebank.no , så skal vi hjelpe deg med å bli kunde.
Tilbake

Kan jeg bli kunde hvis jeg ikke har personnummer?
Dersom du ikke har oppnådd status som "permanent" bosatt i Norge, vil du kun stå registrert med D-nummer. Personer som ikke er registrert med permanent adresse kan ikke bli kunder gjennom nettbanken.
Tilbake

Hvilken aldersgrense gjelder for bruk av banken?
For å kunne opprette et kundeforhold må du være over 18 år. Er du under 18 år, må dine foreldre opprette kundefoholdet for deg.
Tilbake

Når får jeg kontonummer?
Etter at du har mottatt digipass og PIN-kode kan du logge deg på nettbanken.
Kontonummer får du etter at du har opprettet konto. Logg deg på nettbanken, gå til BANK , og velg Opprett konto fra venstre menyen.
Tilbake

Hvordan bestiller jeg et Visa-kort?
Etter at du har mottatt digipass og PIN-kode kan du logge deg på nettbanken. Gå til BANK , og velg Bestill kort fra venstre menyen. Tilbake


 


Hvorfor får jeg ikke se all informasjon på en sidebredde?
Web-sidene er tilpasset 1024 (punkter som angir bredde) skjermoppløsning. Dette er den mest vanlige skjermoppløsningen som benyttes i dag. Dersom du har lavere oppløsning (for eksempel 840 punkter bredde), vil tekstfeltet, venstre- og høyremeny kunne oppleves noe utilpasset. Du kan endre skjermoppløsning ved å gå inn på Kontrollpanel -  Skjerm - Innstillinger.
Tilbake

Hvilken nettleser/operativsystem støttes?

 

Microsoft windows (XP, Vista, 7) Mac OS (10.5, 10.6)                 
Internet Explorer fra versjon 7 Safari fra versjon 5
FireFox fra verjon 3.6  
Opera fra verjon 10  
Google Chrome  


Nettbank testes på ulike kombinasjoner av operativsystemer og nettlesere som nevnt ovenfor. De aller fleste kombinasjoner fungerer uten problemer, men det kan forekomme enkelte tilfeller der Nettbank likevel ikke fungerer.
Vanligvis virker også eldre versjoner av nettlesere, men vi anbefaler å oppdatere til siste versjon. Nettbank testes ikke på beta versjoner av nettlesere. Vi anbefaler derfor ikke å laste ned slike versjoner for bruk med Nettbank.

Hvis Nettbank ikke fungerer for deg, ta kontakt med banken din for mer informasjon
Tilbake

Hvorfor blir jeg kastet ut av nettbanken?
Bruk av ny moderne E-bank krever at du som bruker navigerer uten bruk av "back", "forward" og "refresh" knappene i nettleseren.

Har du oppgradert til Internet Explorer 8?
Derom du har oppgrader til Internet Explorer 8 og opplever å bli kastet ut av nettbanken kan du forsøke å gjøre en enkel endring i nettleserens innstillinger. Se bruksanvisning for hvordan man går frem.
Tilbake

Hvem kontakter jeg ved eventuelle tekniske problemer?
Henvendelser vedrørende feil/mangler sendes til kundeservice@sandnes-sparebank.no.

Du kan eventuelt også kontakte vårt kundesenter på 03260.
Tilbake


 


Kan BankID benyttes fra alle datamaskiner?
Støtte for BankID bestemmes av flere faktorer, blant annet: operativsystem, nettleser, og nettleserens støtte for Java og Java-versjon

BankID er designet for å kunne operere på:


Operativsystem:

 • Microsoft Windows XP, Vista, Window 7
 • Linux (de fleste distribusjoner)
 • Mac OS 10.5, 10.6


Nettlesere:

 • Internet Explorer fra versjon 7 (windows)
 • Firefox fra versjon 3 (windows, mac, linux), verjon 1 (motorola mac)
 • Opera fra versjon 5 (windows, mac, linux)
 • Safari fra versjon 5 (intel mac), versjon 2 (motorola mac)
 • Chrome fra versjon 6 (windows, mac, linux)


Java:

 • Sun Java Runtime 1.7
 • Mac Java 1.5 støttes kun for OS X 10.5
 • BankID er laget for p virke med SUn Java, men fungerer også med OpenJDK for Linux i visse kombinasjoner


Test din datamaskin her


BankID testes på en rekke ulike kombinasjoner av operativsystemer, nettlesere og Java som nevnt ovenfor. De aller fleste kombinasjoner fungerer uten problemer, men det kan forekomme enkelte tilfeller der BankID likevel ikke fungerer. I mange tilfeller er det små justeringer på datamaskinen som må til. Ta kontakt med banken din for mer informasjon.
Tilbake