Med vår innboforsikring har du dekning for:

  • Brann-, vann-, og innbruddsskader
  • Utgifter ved å bo utenfor hjemmet erstattes hvis hjemmet er ubeboelig etter f.eks. brann- eller vannskade
  • Nødvendige spesialtilpasning av bolig pga. ulykke eller fysisk handicap
  • Bygningsmessig tilleggsinnredning kan medforsikres
  • Tyveri av låst sykkel erstattes med inntil kr 10.000. Egenandelen på kr 3.000 halveres hvis sykkelen er registrert i Falck sykkelregister.

 

Innbo Pluss

Innboforsikringen kan utvides med en tilleggsforsikring, Innbo Pluss. Da har du dekning for:

  • Skade på innbo ved plutselig og uforutsett ytre hendelse i bolig på forsikringsstedet, inntil kr. 100 000
  • Innbo som blir skadet under flytting med egen bil
  • Tyveri fra uteareal forsikringsstedet inntil kr. 50 000

 

Det er du selv som bestemmer hvor mye du ønsker å forsikre innboet for, men det er viktig at forsikringssummen er tilstrekkelig, slik at du unngår å være underforsikret ved en eventuell totalskade. Begge alternativene omfatter også ID-tyverisikring, som gir deg råd og bistand ved identitetstyrveri.

 

Bestill forsikring på telefon 03260