Kjøp av bolig er ofte den største investeringen vi gjør i løpet av livet. Bruk derfor god tid på visning. Kjenner du noen håndverkere eller andre med kunnskap om bolig, ta dem med på visningen.
 Sjekk:

Tilstandsrapporten
En tilstandsrapport/boligsalgsrapport er en grundigere undersøkelse av boligen og bør være foretatt av en autorisert takstmann. Her sjekkes evt. fukt og råte, innvendig og utvendig panel, mulige vannskader eller lekkasje, sluker i gulv mv. Alle feil og mangler skal rapporteres.Fellesgjeld
Vær spesielt oppmerksom når du kjøper leilighet i borettslag/andelslag eller en aksjeleilighet. Sjekk størrelsen på fellesgjelden! I tillegg til at du er ansvarlig for din egen gjeld, er du er også ansvarlig overfor fellesgjelden i laget/selskapet. Fellesgjelden skal være opplyst i annonsen.

 

Bruk god tid på visning og sett deg opp en sjekkliste:

  • Elektrisk anlegg og røropplegg,
  • Fliser på våtrommene, vannskjoldmerker i tak og evt. vinduer
  • Evt. råte og fuktskader inne og ute
  • Luftavtrekk
  • Evt. sprekker i peis eller pipe og i muren