Enklere, bedre, gladere! En bank er ikke bare en bank! På samme måte som grått og blått ikke er gult. Vi er slik du ser oss: litt rundere, litt nærmere og litt mer engasjert.
Kanskje litt rar, men klar og forutsigbar.
Det er ingen som kan slå oss i å være Sandnes Sparebank!

 

Varme fakta

  • Sandnes Sparebank har en sterk posisjon i sin region og er blant de største sparebankene i Norge. Banken har ca. 42.000 privatkunder og ca. 5.000 næringslivskunder.
  • Sandnes Sparebank er totaltilbyder av banktjenester, inkludert forsikring- og fondsprodukter.
  • Banken har 130 ansatte fordelt på kontorer i Sandnes, Stavanger og Oslo. Klikk her for oversikt over filialer og åpningstider
  • Sandnes Sparebank har en forvaltningskapital på kr 26 milliarder. Se kvartals- og årsrapport
  • Sandnes Sparebank er medlem av Bankenes Sikringsfond
  • Høsten 2015 gikk Sandnes Sparebank inn i Eika-alliansen.