Klikk her for oversikt over filialer og åpningstider

  • Sandnes Sparebank har en sterk posisjon i sin region og er blant de største sparebankene i Norge. Banken har ca. 42.000 privatkunder og ca. 5.000 næringslivskunder
  • Sandnes Sparebank er totaltilbyder av banktjenester, inkludert forsikring- og fondsprodukter. Banken har 190 ansatte fordelt på kontorer i Sandnes, Stavanger, Forus og Oslo
  • Sandnes Sparebank har en forvaltningskapital på kr 26 milliarder. Se kvartals- og årsrapport

 

Sandnes Sparebank er medlem av Bankenes Sikringsfond