Tjenesten SMS-varsling er tilgjengelig i din nettbank. Tjenester koster kr. 3,- per melding.

Velg mellom følgende SMS-varsler:

  • Saldo - Disponibel saldo på valgt dato eller ukedag
  • Saldo over - Disponibel saldo over et valgt beløp 
  • Saldo under - Disponibel saldo under et valgt beløp
  • Innbetalinger - Innbetalinger større enn valgt beløp
  • Utebetalinger - Utbetalinger større enn valgt beløp
  • Ikke dekning på konto - Betalinger til forfall som det ikke er dekning for


Opprett SMS-varsling

I nettbanken, klikk på "Innstillinger" og under "Mobil" velger du "SMS-varsel". Her kan du opprette de varsler du ønsker.