Med spareavtale slipper du å tenke på om du kjøper aksjer når kursene er høye eller lave. Ved å spare et fast beløp hver måned øker du muligheten for bedre avkastning, samtidig som risikoen reduseres.

I måneder med høye kurser kjøper du færre andeler enn i måneder med lav kurs, ettersom det avtalte sparebeløpet er fast. Når du kjøper til lave kurser, får du ?ere andeler for ditt faste månedlige beløp. Over tid sikrer du deg dermed en god gjennomsnittspris på dine andeler. Se eksempel under.

Jo større svingninger et fond har (høyere risiko), desto høyere fortjenestemuligheter. Hvordan pengene dine utvikler seg vil blant annet være avhengig av hva som skjer i det markedet fondet investerer i og hvilke type fond du velger.

 

Bestill rådgiving på hos oss >>

 

Fordeler med Spareavtale

  • Langsiktig sparing
  • Valgfritt sparebeløp
  • Sparebeløpet trekkes automatisk fra din konto 
  • Du kan endre sparingen når du vil
  • Ingen bindingstid
  • Skjer det noe uforutsett kan du disponere pengene når som helst (3 oppgjørsdager). 
  • Kjøp flere andeler når det er billig, færre når det er dyrt
  • Kombinasjon av sparing og lån gir økt valgfrihet og mulighet for bedre avkastning