Alle dine fordeler med Ungdomsspar:

  • 1,60 % pt fra første krone
  • For alle mellom 13 og 18 år
  • Spar inntil kr 200.000
  • 12 frie uttak. (0,5 % uttaksprovisjon utover de frie uttakene)
  • Rentene fra året før kan du ta ut gebyrfritt
  • Har du Barnespar overføres pengene autmatisk til Ungdomsspar når barnet fyller 13 år
  • Ved fylte 18 år overføres kontoen automatisk til Sparekonto

Prisliste

Husk: Det kan kun opprettes 1 konto per barn. Kontoen må stå i barnets navn. Innskudd over 200.000 vil automatisk overføres til ordinær sparekonto.
  

Tips og råd

Kjøper du cola én dag i uken, i stedet for hver dag, kan du spare kr 17.000 på tre år!